AJÁNLAT


Az ombudsman a szabályozás megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Toroczkai László nem tervez kapitulációt.

A Kúriához fordul a Csongrád megyei kormányhivatal, ha a jobbikos vezetésű település nem helyezi hatályon kívül, az egyébként az ombudsman szerint is jogsértő korlátozásokat tartalmazó önkormányzati rendeletet. 

A Csongrád megyei Ásotthalom önkormányzata november 23-i rendeletében a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes közterületi magatartásnak minősítette a müezzin tevékenységét, az egész testet és fejet, valamint részben vagy teljes egészében az arcot is elfedő ruhadarabok viselését. Valamint bármilyen olyan „propaganda-tevékenységet” is, amely a házasságot nem férfi és nő kapcsolataként mutatja be, továbbá amely a családi kapcsolat alapjaként nem a házasságot és a szülő-gyermek viszonyt ismeri el.

Mivel a területi közigazgatás a Miniszterelnökséghez tartozik, megkerestük Lázár János tárcáját, hogy csaknem egy hónappal az események után nyilatkozzanak meg a témában. A minisztérium sajtóirodájának munkatársa a megyei önkormányzatok fölött törvényességi felügyeleti jogokat gyakorló kormányhivatalhoz irányította lapunkat. Varga Márta, a Csongrád Megyei Kormányhivatal kommunikációs vezetője pedig elmondta az atv.hu-nak, hogy miután megvizsgálták az inkriminált ásotthalmi rendeletet, 2016. december 7-én törvényességi felhívással fordultak a település polgármesteréhez.

A hivatal jogászai ugyanis azt állapították meg, hogy az ásotthalmi képviselő-testület túlterjeszkedett a jogszabályi felhatalmazásán, mivel a Jogalkotási törvény értelmében egyetlen képviselő-testületnek sincs hatásköre ilyen kérdések helyi szintű korlátozására. A kormányhivatal több ponton is jogszabálysértőnek találta a rendelkezést, amely szerintük a Jogalkotási törvény, a Lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény, az Egyenlő bánásmódról szóló törvény és a Gyülekezési törvény rendelkezéseibe ütközik.

Mint Varga Márta elmondta, a törvényességi felhívásban 2017. február 15-ei határidővel kérik a kifogásolt tilalmak hatályon kívül helyezését. Ha ez valamilyen okból nem történne meg, a kormányhivatal az ilyen ügyekben is eljáró Kúriához fordul, a jogsértő rendelkezések hatályon kívül helyezése érdekében. A kommunikációs vezető azt is elárulta lapunknak, hogy nagyon ritkán fordulnak elő hasonló esetek a helyi rendeletalkotások özönében.

Székely László a kormányhivatalhoz hasonló következtetésekre jutott. Az alapjogi biztos kedden az Alkotmánybírósághoz fordult, és kérte, hogy a testület semmisítse meg Ásotthalom önkormányzatának érintett rendeleti szabályozását. Indítványában rámutatott: alapvető jogot csak törvény korlátozhat, rendelet nem. Emellett a szabályozás, tartalma miatt akkor sem felelne meg az Alaptörvény követelményeinek, ha ezeket a korlátozásokat törvény rendelné el, mivel a tilalmak Alaptörvény-ellenesek és sértik a vallásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint az egyenlő bánásmód követelményét is.

Utolértük Ásotthalom polgármesterét is, akinek esze ágában sincs kapitulálni, és olyan indítványt terjeszteni a testület elé, amely visszakozást jelente. Toroczkai László azt mondja, morbid és az élettel összeegyeztethetetlen gondolkodásmódra vall, hogy miközben Európa újra a migránsterror híreitől hangos, az ombudsman alkotmányos aggályokat fogalmaz meg egy olyan helyi rendelettel kapcsolatban, amelynek szükségességéről maga Angela Merkel beszél egyre többet, és már a holland parlament is napirendjére tűzte. 
 
A nyáron a Jobbik alelnökének is megválasztott polgármester meg van róla győződve, hogy az Alkotmánybíróság be fogja látni: az ásotthalmi rendelet illeszkedik az európai trendbe. Ha netán mégsem így történne, nagyon kíváncsi, hogy a rendeletbe foglalt korlátozások közül melyikről mondják majd ki, hogy alkotmánysértő, és melyik megy át a rostán. A megsemmisített passzusokat természetesen újra benyújtja majd a képviselőtestület elé, ám ezúttal ügyesebben írják körül a szabályokat. Tovább az Emberi Jogok Európai Bíróságát is megkeresi, amely 2014-ben már kimondta, hogy a burka betiltása nem sérti a vallásszabadságot.

Toroczkai elismeri, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályainak módosításával precedenst szeretett volna teremteni, de úgy tapasztalta, hogy a politika magára hagyta. Konkrétan arra számított, hogy több jobbikos és fideszes település is szolidaritásból adaptálja majd az ásotthalmi rendeletet, hiszen sok erre vonatkozó biztatást és ígéretet kapott. Annyi biztos, hogy Ásotthalmon, senki sem fog egész testét, fejét eltakaró viseletben masírozni vagy mecsetet építeni – mondja Toroczkai, és megemlíti, hogy a berlini karácsonyi vásár merénylője minden bizonnyal az ő településén keresztül ment Németországba.

Forrás Hirpress